O mnie

Urszula Bossowska PolnischübersetzerinMoje kompetencje:

 • językowe

Język niemiecki jest moim codziennym środkiem komunikacji i najważniejszym narzędziem do wykonywania zawodu. Certyfikaty i dyplomy potwierdzają formalnie moją znajomość tego języka (Certyfikat ukończenia Centrum Szkoleń Tłumaczeniowych w Sosnowcu, ÖSD C2 Język gospodarczy) W praktyce posługuję się nim biegle zarówno w rozmowach o zabarwieniu regionalnym i dialektalnym, jak i w sytuacjach wymagających zastosowania słownictwa fachowego. Wielokrotnie pośredniczyłam jako tłumaczka w rozmowach biznesowych oraz w kontaktach z organami administracji państwowej. Tłumaczyłam również artykuły naukowe przeznaczone do publikacji.

Język polski jest moim językiem ojczystym i pierwszym językiem edukacji. Moja umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnej oraz ustnej znacznie wykracza ponad poziom komunikacji standardowej. Nieobce są mi również najnowsze neologizmy obiegowe i prasowe, a także najświeższe trendy języka potocznego, używanego wyłącznie w komunikacji ustnej, nieformalnej.

 • kulturowe

Aktywnie uczestnicząc w różnych wydarzeniach w kraju i za granicą, czy to w Austrii, w Szwajcarii czy w Polsce, wykształciłam w sobie duże wyczucie językowe na niuanse znaczeniowe. Dzięki pełnemu zanurzeniu w kulturze i języku tych krajów potrafię rozpoznać również podteksty, aluzje czy zamierzone niedomówienia. W tłumaczeniu stosuję adekwatne środki językowe, aby je umiejętnie przekazać w drugim języku.

 • tłumaczeniowe

Tłumaczenie powinno być jak całkowicie przezroczysta szyba, tak aby odbiorca nie zauważał jej istnienia – w ten sposób ujął istotę przekładu Mikołaj Gogol. Właśnie ten cel przyświeca mi podczas wykonywania tłumaczeń. Dążę do tego, aby struktury jednego języka nie przenikały do tekstu w drugim języku. Jednocześnie treści i wydźwięk oryginału zostają precyzyjnie oddane w tłumaczeniu. Rodzimy użytkownik języka nie powinien rozpoznać, że ma do czynienia z przekładem. Aby osiągnąć ten cel, stosuję optymalne rozwiązania leksykalne i strukturalne.

 • merytoryczne

Wiedza ogólna, zainteresowanie aktualnymi wydarzeniami, otwartość na nowe tematy – dzięki tym atutom potrafię sprawnie i skutecznie wdrożyć się w najistotniejsze zagadnienia z różnych dziedzin nauki i praktyki. W przypadku tłumaczeń specjalistycznych ogromne znaczenie przypisuję analizie specyfiki terminologicznej. W tym celu sięgam m. in. do leksykonów, czasopism specjalistycznych, tekstów fachowych, a jako najbardziej wiarygodne cenię sobie konsultacje z doświadczonymi ekspertami w danej dziedzinie.

Życiorys

1972 – 2002    Kraj zamieszkania: Polska.
                          
Język polski - język ojczysty: pierwszy język używany na co dzień oraz pierwszy język edukacji

1991 – 1996    Uniwersytet Szczeciński, studia filologiczne: germanistyka
                          Język niemiecki – drugi język edukacji

1996 – 2002    asystent naukowo-dydaktyczny, Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

od 2002    tłumacz przysięgły języka niemieckiego
                  (Lista tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości w Polsce, nr wpisu: TP 493/05)

Staże zagraniczne: 2 semestry stażu studenckiego na Uniwersytecie w Grazu (Austria), 2 semestry stażu naukowego na Uniwersytecie w Kilonii (Niemcy), kilkutygodniowe seminaria: Kolonia (Niemcy) – szkolenie w zakresie języka fachowego dla prawników, Uniwersytet Gießen – szkolenia dla pracowników Instytutu Filologii Germańskiej w ramach projektu Tempus

2003 – 2012    Kraj zamieszkania: Szwajcaria. Język niemiecki – drugi język używany na co dzień

2004 – 2012    tłumacz urzędowy języka polskiego dla szwajcarskich organów państwowych, takich jak:

Prokuratura Kantonu Zurych, Prokuratura Okręgowa w Zurychu, Komenda Miejska Policji w Zurychu, Policja Kantonu Zurych, Policja Kryminalna Kantonu Zurych – Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą, Prokuratura w Affoltern, Prokuratura w Winterthurze/Unterland, Policja Kantonu Argowia (współpraca z komisariatami w Baden, Wettingen, Brugg, Laufenburg), Sąd Okręgowy w Zurychu

2005    „Tłumaczenia urzędowe i sądowe”
              kurs i egzamin potwierdzający wpis na oficjalną listę tłumaczy w kantonie Zurych

2007    „AKAD Profession“ w Zurychu
             Handelsdiplom des Verbandes Schweizerischer Handelsschulen – trzysemestralna szkoła ekonomiczna

od 2012    Kraj zamieszkania: Austria. Język niemiecki – język używany na co dzień

2013 – 2016    die Wiener Volkshochschulen, doradztwo językowe (klasyfikacja poziomu językowego)

2016 – 2019    Verein menschen.leben, nauczanie języka niemieckiego jako obcego

2018    intensywne szkolenie w renomowanym ośrodku kształcenia praktycznego
           „Centrum Szkoleń Tłumaczeniowych” w Sosnowcu

 

Moje umiejętności językowe wykorzystywałam również w pracy dydaktycznej. Prowadziłam kursy i szkolenia w zakresie języka niemieckiego jako obcego i języka polskiego jako obcego w następujących instytucjach:

 • w Polsce

Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecińska Szkoła Wyższa „Collegium Balticum“, Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. – Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego, Szkoła Języków Obcych „Europa”, Liceum Ogólnokształcące Nr 17 w Szczecinie

 • w Szwajcarii

AKAD Language und Culture w Zurychu, Klubschule Migros Aare w Baden, allegra! das Sprachzentrum w Zurychu, plc professional language center w Zurychu, Primarschule Altenburg w Wettingen, Primarschule Nägelimoos w Kloten

 • w Austrii

die Wiener Volkshochschulen (klasyfikacja poziomu językowego, doradztwo), Verein menschen.leben (działalność dydaktyczna)

 

Przykłady wykonanych tłumaczeń:

 • umowy (umowy o pracę, najmu, umowy dostawy i montażu, umowy o obsługę klientów itp.),
 • wyroki sądowe,
 • świadectwa i dokumenty,
 • prywatna korespondencja (listy, aplikacje, wnioski),
 • bilanse, rachunki zysków i strat,
 • instrukcje obsługi,
 • opis projektu architektonicznego w ramach konkursu na budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie,
 • prospekty reklamowe,
 • wyceny nieruchomości,
 • foldery firmowe ,
 • protokoły (np. protokół z głosowania, protokół przejęcia),
 • pozwy,
 • listy przewozowe,
 • korespondencja handlowa (oferty, zlecenia, zamówienia, reklamacje itd.),
 • dokumentacja techniczna,
 • karty dań,
 • ekspertyzy,
 • dokumenty aplikacyjne,
 • orzeczenia lekarskie,
 • artykuły naukowe opublikowane głównie w „Studia Maritima“ (publikacji Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego), np.:

Mielcarek, Andrzej: Die Schifffahrt der preußischen Häfen im Ostseeraum in den Jahren 1815 – 1914,
W
łodarczyk, Edward: Die bahnbrechende Bedeutung des 19. Jahrhunderts für die Entwicklung der Seewirtschaft Pommerns (bis 1918),
Szyma
ński, Jan: Das polnisch-schwedische Schlichtungs- und Schiedsabkommen vom Jahre 1925. Seine Entstehung und Bedeutung,
Trzoska, Jerzy:
Kontakte Stockholms im Schifffahrts- und Handelsbereich mit Stettin und Wolgast im Jahre 1725 anhand von Stockholmer Zollbüchern,

 • artykuły naukowe w zakresie nauk o sporcie, np.:

Zwierko, Teresa/Stępinski, Miłosz: Motorische Faktoren der Wirksamkeit des Erlernens von Basketballtechniken bei Sportstudenten.

Wir verwenden Cookies, um unsere Webseite für Sie möglichst benutzerfreundlich zu gestalten. Wenn Sie alle Funktionen unserer Seite nutzen wollen, klicken Sie auf OK.
Weitere Informationen:
Datenschutzerklärungok